Oceń jakość usług oferowanych przez Galerię Sudecką:


Adres będzie służył wyłącznie do kontaktu z Tobą

Usługa Ankieta jest bezpłatną usługą Galerii Sudeckiej. Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w ramach niniejszego serwisu przez EPP Retail – Galeria Sudecka Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa (działającego jako administrator danych osobowych) i nie zostaną udostępnione osobom lub podmiotom trzecim.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  EPP Retail – Galeria Sudecka Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodo@epp-poland.com
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne

*pola wymagane